Zeus radni stoloviZeus 1

Zeus 1
Zeus 1
Osnovne tehničke karakteristike
Nazivna radna dužina 1000 x 1000 mm
Aktivna radna površina 1040 x 1040 mm
Max. brzina pozicioniranja 200 mm/s
Brzina rezanja 0,1 - 200 mm/s
Tačnost pozicioniranja motora 0,03 mm
Pogon Servo upravljanje

Zeus 2

Zeus 1
Zeus 2
Osnovne tehničke karakteristike
Nazivna radna dužina 2000 x 1000 mm
Aktivna radna površina 2040 x 1040 mm
Max. brzina pozicioniranja 220 mm/s
Brzina rezanja 0,1 - 200 mm/s
Tačnost pozicioniranja motora 0,03 mm
Pogon Servo upravljanje

Zeus 2.15

Zeus 1
Zeus 2.15
Osnovne tehničke karakteristike
Nazivna radna dužina 2000 x 1500 mm
Aktivna radna površina 2040 x 1540 mm
Max. brzina pozicioniranja 300 mm/s
Brzina rezanja 0,1 - 200 mm/s
Tačnost pozicioniranja motora 0,03 mm
Pogon Servo upravljanje

Zeus 3.15

Zeus 1
Zeus 3.15
Osnovne tehničke karakteristike
Nazivna radna dužina 3000 x 1500 mm
Aktivna radna površina 3050 x 1540 mm
Max. brzina pozicioniranja 400 mm/s
Brzina rezanja 0,1 - 200 mm/s
Tačnost pozicioniranja motora 0,03 mm
Pogon Servo upravljanje
digicut

Zeus 3.15 sa kombinovanim gorionicima

Zeus 3.2

Zeus 1
Zeus 3.2
Osnovne tehničke karakteristike
Nazivna radna dužina 3000 x 2000 mm
Aktivna radna površina 3050 x 2040 mm
Max. brzina pozicioniranja 400 mm/s
Brzina rezanja 0,1 - 200 mm/s
Tačnost pozicioniranja motora 0,03 mm
Pogon Servo sistem

Zeus 3.2-6000

Zeus 3.2-6000
Zeus 3.2-6000
Osnovne tehničke karakteristike
Nazivna radna dužina 6000 x 2000 mm
Aktivna radna površina 3050 x 2040 mm
Max. brzina pozicioniranja 320 mm/s
Brzina rezanja 0,1 - 200 mm/s
Tačnost pozicioniranja motora 0,03 mm
Pogon Servo sistem
digicut
digicut
Zeus 1
NoviMeTal s.z.r. 2009 - 2024 ©