Tube cutter welder 12.3

cutter
CNC Tube cutter welder 12.3
Osnovne tehničke karakteristike
Nazivna radna dužina 12.500 mm
Prečnik cevi za obradu 60-320 mm
Max. brzina pozicioniranja 80 mm/s
Brzina rezanja 1-50 mm/s
Tačnost pozicioniranja motora 0,2 mm
Pogon 1000 Ncm
Broj gorionika za zavarivanje 2
Postupak zavarivanja sinergik
cutter
cutter
Izgled zavarenog spoja

Izgled zavarenog spoja

Izgled zavarenog spoja

Izgled zavarenog spoja

NoviMeTal s.z.r. 2009 - 2024 ©