Gasno rezanje

Gorionici za rezanje

 

Namenjena je prvenstveno malim i srednjim preduzećima gde ima potreva za sečenjem čeličnih limova i ploča. Za postupak rezanja koristipropan butan i kisik a postupkom rezanja i putanjom gorionikq upavlja računar. Definisanje radnog zadataka se vrši u Autocad ili Corel Draw programu tako da oblik i dimenzija zavise od vaših potreba. Pogodna je za maloserijsku i pojedinačnu proizovdu. Radni stolovi su opremljeni sa gasnom opremom najnovije generacije koje obezbeđuje bržesečenje, lakše probijanje duži vek mlaznica i uštedu novca. Mogu se seći člični materijali od 6 do 380 mm. Stanadrdne veličine radnih stolova su: 1000x1000, 1000x1200, 1500x2000, 1500x2500, 1500x3000 , 6000x2000 mm. Osim navedenih po narudžbi radimo i veće formate Preporučujemo upotrebu kapacitivnih merača daljine u u toku rezanja. Sa njima se postiže bolji kvalitet reza i duži vek trajanja dizni.

Osim navedenih po narudžbi radimo i veće formate.

Dizna za rezanje

Razdelnik za rezanje

Uzorci isecanja gasno

gasno rezanje lim 20 mm

gasno rezanje lim 20 mm

gasno rezanje lim 25 mm

gasno rezanje lim 25 mm

gasno rezanje lim 30 mm

gasno rezanje lim 30 mm

gasno rezanje lim 30 mm

gasno rezanje lim 30 mm

gasno rezanje 50mm

gasno rezanje 50mm

gasno rezanje lim 60 mm

gasno rezanje lim 60 mm

gasno isecanje iz ploče

gasno isecanje iz ploče

NoviMeTal s.z.r. 2009 - 2024 ©