Obrada glodanjem

Ukoliko radite sa kompzinim materijalima, poliuretanskim penama, kliritom is sl. a želite obrađivatu konture na tačnu meru preporučujemo vam naš CNC radni stol HERCUL 5.25. Priprema crteža u Autocad i Corel Draw programu.
Aktivna radna površina 5000x2500 mm.
Brzina poziciniranja 350 mm/s.
Brzina sečenja 0,1 do 10 mm/s.

NoviMeTal s.z.r. 2009 - 2024 ©