Plazma agregati

Plazma postupkom sečenja mogu se seći praktično svi metali (razne čelične legure, nerđajući čelik, aluminijum, mesing, bakar, titaniumitd.). Uslov da bi se materijal mogao seći plazmom je električa provodljivost materijala. Uređaj se u osnovnoj varijanti isporučuje sa ručnim plazma brenerom, dužine 6m i centralnim priključkom, time je zamena ili promena brenera ( ručni - mašinski ) ubrzana i olakšana. Plazma brener koji se isporučuju uz uredaj su:

UNITORCH EL 120
Struja sečenja od 20 do 120 A
Radni pritisak 5 do 5,5 bar
Hlađenje vazdušno.’
Potrošnja vazduha 210 lit/min (na 5,5 bar)

Plazma brener spada u poslednju generaciju brenera bez HF paljenja luka. Uređaj je smešten u metalno kućište od profilisanog lima sa sopstvenim točkovima, time je pomeranje i prenos uređaja olakšan. Kućište uređaja je, razdvojeno a energetski deo i kontrolno upravljački deo. Svi energetski elementi (koji se zagrevaju u radu) se prinudno hade pornoću tri ventilatora. Za besprekoran rad uređaj mora biti snabdeven sa dovoljnom količinom komprimovanog vazduha, koji ne sadrži kapljice ulja i vode, filtriran do 5 mikrona finoće. Komprimovani vazduh se dovodi na uredaj sa zadnje strane gde postoji grupa za filtriranje (25 mikrona i 5 mikrona finoće filteri) i regulacije radnog pritiska sa manometrom. Izlaznu struju (struju sečenja) je moguće podešavati u kontinualnom režimu u okviru datog opsega u koracima od 1 amper sa prikazom na digitalnom displeju.
K v a l i t e t n o s e č e n j e omogućeno je načinom regulacije izlazne struje koja je u klasi invertorskih uredaja. Promena i variranje mrežnog napona ne utiču na izlaznu karakteristiku uređaja, čime se dobija dodatni kvalitet pri samom sečenju. Uređaj poseduje termičku zaštitu, zaštitu od rada sa smanjenim pritiskom i zaštitu od nestanka faze, sa svetlosnom indikacijom pomenutih zaštita. Celokupno upravljanje uređajem je mikrokontrolersko . Uređaj odlikuje veoma jednostavan i lak način upotrebe.

Digicut 80/25
3 x 380 V
13 kVA
20 - 80 A
100 %
Electronic
15 - 20 (25)
5 - 5,5 bar
IP 23C
110 kg
digicut

Digicut 80 / 25

Digicut 120/40
3 x 380 V
20 kVA
21 - 120 A
100 %
Electronic
25 - 30 (40)
5 - 5,5 bar
IP 23C
160 kg
digicut

Digicut 120/40

Cebora Plasma Prof 163acc
220/230 - 380/400 V
415/440 V   50/60 Hz
22 KW
27 KVA   40%
22KVA   60%
16KVA   100%
20 - 90 A
20 - 160 A
160 A   40%
120 A   60%
95 A   100%
Electronic
40 mm
220 lt/min   max - 5 bar
IP 21
144 kg
450 x 775 x 875 H
Cebora Plasma Prof 163acc

Cebora Plasma Prof 163acc

Cebora Plasma Prof 162
220/230 - 380/400 V
415/440 V   50/60 Hz
22 KW
27 KVA   40%
22KVA   60%
16KVA   100%
20 - 90 A
20 - 160 A
160 A   40%
120 A   60%
95 A   100%
Electronic
40 mm
220 lt/min   max - 5 bar
IP 21
144 kg
450 x 775 x 875 H
Cebora Plasma Prof 162

Cebora Plasma Prof 162

Cebora Sound PC 6060/T
208-220-230 V
50/60 Hz
400-440V
50/60 Hz
6,9 KW
8,0 KVA 30% 7,6 KVA 60%
20 - 60 A
60 A   30%
50 A   60%
40 A   100%

60 A   60%
50 A   100%
Electronic
15 - 22 (28) mm
150 lt/min - 4,7 bar
IP 23C
26 kg
286 x 515 x 406 H
Cebora Sound PC 6060/T

Cebora Sound PC 6060/T

Cebora Sound PC 10050/T
208-220-230 V
50/60Hz
400-440 V
50/60 Hz
10,3 KW 12,4 KW
13,6 KVA 35% 16,5 KVA 50%
20 - 80 A 20 - 100 A
80 A   35%
65 A   60%
58 A   100%
100 A   50%
95 A   60%
85 A   100%
Electronic
25/30 (35) mm
220 lt/min - 5 bar
IP 23
34 kg
297 x 504 x 558 H
Cebora Sound PC 10050/T

Cebora Sound PC 10050/T

NoviMeTal s.z.r. 2009 - 2024 ©